Riskkapitaldagen - En aktiv del av Dalarnas innovationsekosystem

För ett fungerade innovationsekosystem behövs ett stort och varierat utbud av intressenter och resurser som bidrar till fortsatt innovation i en modern ekonomi. Detta inkluderar entreprenörer, forskare, universitetsfakultet, affärsänglar, styrelseproffs, riskkapitalister, banker samt affärsutvecklare och andra leverantörer av tjänster såsom revisorer, designers, kontraktstillverkare samt leverantörer av kompetensutveckling och professionell utveckling.


Detta förvandlar kunskap i form av produkter, processer och tjänster som driver den ekonomiska tillväxten, skapar sysselsättning och välstånd, samt genererar betydande förbättringar i Dalarnas levnadsstandard. 

Se våra senaste nyheter


Shane Melaugh
Thrive Themes

About the Author

This is a brief section about the site’s owner or main author. On this homepage template, we’re providing a one-page overview over what the site is about, so a brief introduction of the author is a good fit. Remember that an introduction like this should have a personal touch and also convey the authority of the author. Use this space to explain why the author is worth paying attention to and why he or she is an authority in this space.

“Testimonials are always a great way to warm new readers up to a website, person or product. Add some of your testimonials to this section for some social proof.”

Jane Smith

“The testimonials can be about the author, about the site in general or about a product or service you provide. You can also harvest some of your most positive blog comments for testimonials.”

John Doe

Copyright 2018 by Company Name

Disclaimer

>